مرتضی مرادپور

مرتضی مرادپور بازداشت شد

زیتون- مرتضی مرادپور زندانی سیاسی سابق که به تازگی آزاد شده بود، ظهر امروز درتبریز بازداشت شد. مرادپور که نهم دی ماه و پس از