مرتضی مرادپور

مرتضی مرادپور بازداشت شد

زیتون- مرتضی مرادپور زندانی سیاسی سابق که به تازگی آزاد شده بود، ظهر امروز درتبریز بازداشت شد. مرادپور که نهم دی ماه و پس از ۶۵ روز اعتصاب غذا از زندان تبریز آزاد شده بود، از سوی اطلاعات سپاه عاشورای

???? طبق قوانین جمهوری اسلامی مرتضی مرادپور باید آزاد شود

زیتون– چهارده نفر از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار نامه ای خواستار اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آزادی هرچه سریعتر مرتضی مرادپور شدند. مرتضی مراد پور زندانی سیاسی و از فعالان مدنی ترک آذربایجانی، بیش از پنجاه