مخابرات

خریدار مخابرات هنوز به تعهدات مالی خود عمل نکرده است

زیتون– چک‌های سهام دار جدید مخابرات بازهم پرداخت نشد. میرعلی‌اشرف ‌عبدالله‌ پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی، خبر داد که چک‌های صدرا٬ خریدار مخابرات بار دیگر برگشت خورده است و به همین دلیل از وزارت اقتصاد و هیئت عالی واگذاری‌ها خواسته تا

مخابرات ایران در اختیار سپاه باقی ماند

زیتون– سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد با توجه به پرداخت بدهی از سوی شرکت اعتماد مبین، مساله فسخ قرارداد واگذاری مخابرات به این کنسرسیوم، لغو شد. براساس اطلاعیه سازمان خصوصی سازی، شرکت مخابرات «بدهی‌های خود را تسویه کرد» و به این

چک سپاه پاس نشد، مخابرات مجددا به دولت واگذار شد

زیتون- سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قرارداد واگذاری سهام شرکت مخابرات به شرکت اعتماد مبین به دلیل «عدم ایفای تعهدات» و «نقض مکرر» آن‌ها از «حق فسخ مندرج در قرارداد» استفاده کرده است. کنسرسیوم «اعتماد مبین»، که بنیاد