محمدعلی زلفی گل

تغاری بشکند…

زیتون: هم زمان با روی کار آمدن وزیر جدید علوم بود که دفتر تحکیم وحدت، طی پیامی کتبی به محمدعلی زلفی گل، از او خواست

وزارت علوم و عبای ملانصرالدین

زیتون ـ پس از بحث و جدل‌های فراوان حول محور حذف یا اصلاح کنکور ارشد و دکترا و نیز موضوع گزینش دانشجو در این مقاطع