صفدر حسینی

???? اطلاعات سپاه صفدر حسینی را بازداشت کرد

زیتون- شنیده ها حاکی از آن است که صفدر حسینی، رییس سابق صندوق توسعه ملی شب گذشته توسط ضابطین قضایی اطلاعات سپاه بازداشت شده است. به گزارش «زیتون» صفدر حسینی از جمله مدیرانی بود که پس از افشای فیش حقوقی اش،

خارج از دستور

زیتون- فاطمه حسینی، دختر صفدر حسینی، امروز از فرصت نطق خود به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس، برای دفاع از همسر و پدرش استفاده کرد. صفدر حسینی، مدیر سابق صندوق توسعه ملی، در پی جنجال دریافت حقوق های چند

???? در جلسه هیئت دولت با استعفای صفدر حسینی موافقت شد

زیتون- در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور با استعفای دسته‌ جمعی اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد.  به گزارش «زیتون» صفدر حسینی از جمله مدیرانی بود که پس از افشای فیش حقوقی اش، عودت دادن مبالغ دریافتی و برکناری او

???? در پی افشای فیش حقوقی نجومی: صفدر حسینی استعفا داد

زیتون- در پی افشای مبلغ در یافتی صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی، او امروز استعفا داد. به گزارش «زیتون» در یافتی او به صورت میانگین ماهیانه ۵۷ میلیون تومان و به‌عبارت دیگر  جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بوده است. منابع خبری

حقوق ۵۷میلیونی رییس صندوق توسعه ملی و اخذ وام ۳۰۰میلیونی با سود ۴درصد

زیتون- انتشار فیش حقوقی صفدر حسینی، لیست حقوق بگیران چند ده میلیونی را بلندتر کرد. بر اساس این فیش رییس صندوق توسعه ملی در حالی ماهیانه ۵۷میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند که کمک‌‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش