بایگانی

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

حسن خمینی: پدرم مظلوم بود و حرف هاى ناگفته اش باقى ماند

زیتون- حسن خمینی، به مناسب روز پدر،  در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشته ای را منتشر و در آن به مرگ پدر اشاره کرد. او در این پست نوشت «نمى دانم چرا همیشه احساس مى کنم پدرم مظلوم بود و ادامه…

۲۶ اسفند ۱۳۹۴

سیدحسن خمینی: امروزه عصر پسافیلتر و پساسانسور است

زیتون- سید حسن خمینی، در مورد نقش رسانه ها در دنیای امروز و بخصوص در تبلیغات دوران انتخابات اخیر گفت:«پیوند میان تکنولوژی نوین و رسانه امروز موجب شده که هر فردی خود یک رسانه باشد و توانایی تولید و نشر اخبار، ادامه…

۱۹ اسفند ۱۳۹۴

سید حسن خمینی: نمی توان دیگران را برای رضای خدا به انواع اتهامات متهم کرد

زیتون- سیدحسن خمینی در دیدار با اعضا و ادوار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با شاره به انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان، آنچه را که در روز هفتم اسفند اتفاق افتاد، امری مبارک در کشور دانست که ادامه…