سوء قصد

ظریف پیگیر وضعیت سلامت میرمحمود موسوی شد

زیتون- محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ضمن تماس تلفنی و اعزام نماینده ای جهت دیدار با میر محمود موسوی در جریان وضعیت سلامتی این دیپلمات ارشد وزارت خارجه قرار گرفت. خبر  سه سوءقصد پیاپی نسبت به میرمحمود موسوی، برادر رهبر

تماس تلفنی میرحسین موسوی با برادرش

زیتون- در پی پخش خبر سوء قصد به میرمحمود موسوی، میرحسین موسوی از محل حصر با برادرش تماس تلفنی گرفت و جویای حال وی شد. ساعتی پس از آنکه بخش خبری بیست و سی شبکه دو صدا و سیما خبر سوء