داوود دشتبانی

داوود دشتبانی آزاد شد

زیتون– داوود دشتبانی، مدیر مسوول هفته نامه وطن یولی آزاد شد. دشتبانی با اشاره به این‌که «روز دوشنبه ساعت ۹صبح حوالی میدان فردوسی با حکم

داوود دشتبانی بازداشت شد

زیتون– داوود دشتبانی، مدیر مسوول هفته نامه وطن یولی بازداشت شد. دشتبانی ظهر روز دوشنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد، اما محل نگهداری او