بایگانی

۲۳ مرداد ۱۳۹۵

دعوت چندباره بشار اسد برای زندگی در ایران

زیتون– حسین امیرعبداللهیان، مشاور وزارت خارجه ایران، خبر داد که جمهوری اسلامی دو بار از بشار اسد خواسته است به همراه خانواده‌اش به ایران بیاید.  به گفته معاون سابق عربی و آفریقای وزارت امور خارجه «شاید حداقل دو بار در ادامه…