حزب ملت ایران

?مراسم نخستین سالروز درگذشت بهرام نمازی برگزار شد

زیتون– مراسم نخستین سالروز درگذشت بهرام نمازی در منزل برگزار شد. به گزارش «زیتون» مراسم نخستین سالروز درگذشت بهرام نمازی از رهبران حزب ملت ایران که با فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری آن در هتل سیمرغ تهران ممانعت

? ممانعت از برگزاری مراسم سالروز درگذشت بهرام نمازی

زیتون– نیروی‌های امنیتی از برگزاری نخستین سالروز درگذشت بهرام نمازی ممانعت به عمل آوردند. بهرام نمازی از فعالان ملی و  از رهبران حزب ملت ایران، ۲۵ مردادماه سال گذشته٬ درگذشت. به گزارش «زیتون» نیروهای امنیتی طی تماس با مدیریت هتل

???? مراسم تشیع بهرام نمازی برگزار شد

زیتون– مراسم تشییع مهندس بهرام نمازی برگزار شد. بهرام نمازی عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران و از نزدیک‌ترین یاران داریوش و پروانه فروهر ۲۷ مردادماه درگذشت. در این مراسم محمود دعائی نماز میت را اقامه و پس از آن در

بهرام نمازی درگذشت

زیتون– بهرام نمازی از فعالین سیاسی ملی مذهبی و عضو حزب از اعضای حزب ملت ایران درگذشت. بهرام نمازی ۱۵ آبان ۱۳۱۵ در شیراز متولد شد. نمازی دردانشگاه به همراه چند نفر دیگر و از جمله مصطفی شعاعیان عضو شورای کمیته