زیتون– مراسم تشییع مهندس بهرام نمازی برگزار شد.

بهرام نمازی عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران و از نزدیک‌ترین یاران داریوش و پروانه فروهر ۲۷ مردادماه درگذشت.

در این مراسم محمود دعائی نماز میت را اقامه و پس از آن در سخنانی کوتاه، از او به عنوان دوستی ایران دوست و آزادیخواه یاد کرد.

بهروز برومند از حزب ملت ایران، لطف الله میثمی مدیر مسوول مجله چشم انداز ایران، حسین موسویان رییس هیئت اجراییه جبهه ملی ایران، ابوالقاسم ایرانی و ابوالفضل بازرگان از نهضت آزادی ایران، هر یک سخنانی کوتاه ایراد کردند و به ابعاد شخصیتی و سیاسی او و زندان ها و شکنجه هایی که در دو حکومت استبدادی تحمل کرد و میهن دوستی آزادیخواهانه و مردم سالارانه او پرداختند.
در مراسم خاکسپاری نیز پیام‌های پرستو فروهر و الهه ی امیرانتظام خوانده شد.

آقای خلیلی از اعضای حزب ملت ایران و فرزند شادروان دکتر جمشیدی سخن گفتند.

ماهرخ یداللهی٬ همسر بهرام نمازی٬ در پایان از حاضران تشکر کرد و شعر دخترش پوراندخت نمازس را خواند.

بنا بر وصیت آن زنده یاد، اذان موذن زاده ی اردبیلی و سرود «ای ایران» بر فراز مزارش پخش شد.

بازگشت به صفحه اول