با من به ورزشگاه بیا

پای زنان به «آزادی» باز شد

زیتون– برای اولین بار پس از انقلاب زنان به ورزشگاه آزادی رسید. برای اولین بار بعد از ۴۰سال از بلندگوی استادیوم آزادی اعلام شد؛خانوم‌ها و

آخرین مطالب