انفجار تروریستی

حمله انتحاری در چابهار

زیتون– در پی انفجار تروریستی در چابهار چندین تن کشته و زخمی شدند. صبح امروز در چابهار، انفجار تروریستی روی داد. ایسنا به نقل از سرپرست