امامی کاشانی

فعالیت‌های اقتصادی امامی کاشانی با پوشش «توانبخشی»

زیتون ـ فریبرز کلانتری: محمد امامی کاشانی، با اینکه  سالهاست امام جمعه موقت تهران است، اما همیشه از پرده‌نشینان سیاست بوده است و هیچ کس وی را در جریانات سیاسی جدی نمی‌گیرد. اما امامی کاشانی در اقتصاد هم مانند سیاست

حمله به شهروندان بهایی در خطبه های نمازجمعه

زیتون– محمد امامی کاشانی٬ امام جمعه موقت تهران در خطبه‌ دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به فعالیت دین بهائیت در ایران و سایر کشورهای اسلامی، مدعی شد:« استکبار و استعمار فرقه ‌آلوده و کثیف بهائیت را وارد دنیا