اعتراضات ۱۴۰۰

حمایت مردم تهران از معترضان خوزستانی

زیتون– تجمع بعد از ظهر امروز (شنبه) مردم تهران برای اعلام همبستگی با مردم خوزستان به خشونت کشیده شد. پیشتر شماری از هنرمندان در فراخوانی خواستار تجمع در مقابل تئاتر شهر شده بودند. در پی این فراخوان از عصر امروز

اعتراضات به تهران رسید

زیتون– پس از بیش از ده روز اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف٬ امروز مردم تهران نیز به خیابان‌ها آمدند. معترضان شرکت‌کننده در تجمع امروز (دوشنبه) که در خیابان جمهوری شکل گرفت٬ شعارهایی چون «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه»،