اعتراضات ۱۴۰۰

اعتراضات به تهران رسید

زیتون– پس از بیش از ده روز اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف٬ امروز مردم تهران نیز به خیابان‌ها آمدند. معترضان شرکت‌کننده در تجمع امروز (دوشنبه)

آخرین مطالب