اتباع غیر مجاز

ممنوعیت پیوند اندام ایرانی‌ به خارجی‌ برای حفظ حرمت ایرانی‌هاست

زیتون– وزیر بهداشت از قانون ممنوعیت پیوند عضو ایرانیان به اتباع خارجی دفاع کرد و گفت که مخالف پیوند عضو از هموطنش به اتباع خارجی هست.  دو روز قبل خبر مرگ یک دختر اهل افغانستان به دلیل خودداری بیمارستان از پیوند

دختر۱۲ ساله افغانستانی قربانی شد

زیتون– لطیفه رحمانی دختر ۱۲ ساله افغانستانی که در بیمارستان نمازی شیراز بستری بود، به دلیل ممنوع بودن عمل پیوند برای اتباع غیرمجاز در ایران، در گذشت.  طبق قانون ایران، پیوند اعضای بدن ایرانیان به غیر ایرانیان برای جلوگیری از