اتباع بیگانه

شرایط بیمه اتباع خارجی اعلام شد

زیتون- مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی خبر از ایجاد سازوکاری برای بیمه اتباع خارجی در داخل کشور داد.  حسین جودکی در مراسم رونمایی از سامانه

آخرین مطالب