آمرین حمله به علی مطهری

آمران حمله به علی مطهری در شیراز نظامی هستند

زیتون- وکیل علی مطهری گفت براساس حکم دیوان عالی کشور، پرونده «آمران» حمله به این نماینده مجلس در شیراز، باید در دادسرای نظامی رسیدگی شود. مصطفی ترک‌‌همدانی به اعتماد گفت آمران حمله به مطهری پنج نفر هستند و پس از