بایگانی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

شش نفر از آمران حمله به علی مطهری با قرار تامینی آزاد شدند

زیتون– مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری، خبر داد که شش نفر از «آمرین» حمله به علی مطهری در شیراز، پس از مراجعه به دادسرا، ادعا کردند که که دستور ممانعت از ورود نائب رییس مجلس به شیراز را نداده ادامه…

۱۳ مهر ۱۳۹۵

آمران حمله به علی مطهری در شیراز نظامی هستند

زیتون- وکیل علی مطهری گفت براساس حکم دیوان عالی کشور، پرونده «آمران» حمله به این نماینده مجلس در شیراز، باید در دادسرای نظامی رسیدگی شود. مصطفی ترک‌‌همدانی به اعتماد گفت آمران حمله به مطهری پنج نفر هستند و پس از ادامه…