آتش سوزی در جنگل های پاسارگاد

تداوم آتش سوزی گسترده در پاسارگاد

زیتون– با وجود تداوم حریق در منطقه پاسارگاد و نرسیدن نیروها و دستگاه‌های کمکی تخصصی از سوی نهادهای متولی، فرماندار شهرستان پاسارگاد از توقف هلی