آبان ۲۷, ۱۴۰۰

اردشیر زاهدی درگذشت

اردشیر زاهدی، وزیر خارجه پیشین ایران و آخرین سفیر دولت محمدرضا شاه پهلوی در آمریکا، پس از یک دوره بیماری در سوئیس درگذشت. اردشیر زاهدی

تنبیه از طریق برچسب جاسوسی

زیتون- کیوان صمیمی، فعال و زندانی سیاسی پرسابقه و سردبیر نشریه ایران فردا، اگر چه در زندان اوین است اما از پا ننشسته و یادداشت‌ها