آبان ۱۲, ۱۴۰۰

قانون مصیبت‌آفرین «جوانی جمعیت»

زیتون– طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» سرانجام به قانون تبدیل شد و بر اساس این طرح آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج برداشته شده

استفاده از مفهوم «شبه‌علم» ضرورت دارد

درآمد: دکتر حسین شیخ رضایی در گفتگویی که با عنوان «شبه‌علم:مسئله یا شبه مسئله؟» منتشر شد، به طور مبسوط توضیح دادند که به دلیل روشن نبودن و گسترده بودن مفهوم