آبان ۱۱, ۱۴۰۰

با هم مهربان‌تر باشیم؛ به‌ یاد آزاد جلالی‌زاده

در دوگانه‌ی دین و دنیا غور می‌کرد و به نواندیشی دینی گرایش داشت و بی‌محابا می‌اندیشید. چنان‌چه از نوشته‌اش برای سا‌لگرد پدر معلوم است، حتی قاتلان پدر را هم به پرهیز از خشونت و گفت‌وگو فراخوانده و گویی آنان را نیز بخشیده است. باید باور، قلب و روح بزرگی در پس چنین کلماتی باشد.

عدالت علی منتشر کرد: افشای اسناد مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸

گروه هکرهای سایبری «عدالت علی» مدارکی امنیتی مرتبط با زندان اوین در ماه‌های پس از اعتراضات آبان ۹۸ را که با رده «محرمانه» طبقه‌بندی شده برای بی بی سی فارسی ارسال کرده است.در یکی از این اسناد به تاریخ چهارم

زیتون دانشجو | آستین نو، بخور پلو

زیتون: دو روز پیش خبری به ظاهر بی‌اهمیت مبنی بر «عدم تمدید حکم ریاست دانشگاه امام صادق» باعث شد تا بار دیگر، جنجال‌های مربوط به این پایگاه تامین نیروی حکومت اسلامی تازه شود. هفدهم مهر ماه ۱۳۹۷ بود که صادق