مهر ۲۹, ۱۴۰۰

آهنگری که شکنجه‌گر شد

زیتون ـ مهسا محمدی: در نگاه اول یک اعلامیه ترحیم معمولی به نظر می‌آید، در آن نوشته شده که داوود رحمانی، «مظهر حسن خُلق و مهربانی» بود. در ظاهر شبیه به یکی از هزاران پدر و پدربزرگ «مهربان»ی است که