شهریور ۱۷, ۱۴۰۰

«احمد مسعود در تقاطع تاریخ و اسطوره»

چهره‌اش خندان، آرام و بی‌هراس است: احمد مسعود، بزرگترین فرزند و تنها پسر قهرمان ملی افغانستان، احمد شاه مسعود است که این روزها با داستان