شهریور ۱۳, ۱۴۰۰

طرح شکایت علیه مقامات مسوول در وزارت بهداشت و ستادملی مبارزه با کرونا

زیتون– انجمن ترویج حقوق شهروندی ضمن صدور بیانیه‌ای به بازداشت حقوقدانان و فعالین حقوق بشری که قصد داشتند از مسببین اهمال در امر مبارزه با کرونا شکایت کنند٬ اعتراض کرد و از اقدام خود برای طرح شکایت علیه مقامات و