مرداد ۲۶, ۱۴۰۰

? ملت گروگان قدرت

زیتون– جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشری دراعتراض به مدیریت کرونا و واکسیناسیون بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه آمده است: «در

روبیکا: مجوز نداشتیم و نخواستیم

زیتون– بعد از حواشی فراوان روبیکا در کپی کردن بدون اجازه و غیرقانونی اکانت شهروندان از اینستاگرام در روبینو، امروز معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی

مگر طالبان رفته بودند؟

افغانستان اتفاقی افتاده است؟ نوشت مگر خبرها را دنبال نمی کنی؟ طالبان دو باره برگشته اند! نوشتم مگر رفته بودند؟ این مکاتبه به هیچ وجه

درد مشترک یا سرنوشت مشترک؟

زیتون ـ سولماز ایکدر: در حالی که جهان با حیرت ناظر آن بود که طالبان افغانستان را در سینی نقره تحویل گرفت٬ ایرانیان با اشک