آبان ۱۴, ۱۳۹۵

انتخابات آمریکا و بی‌بصیرتی حاکمان ایران

ترامپ یک نژادپرست، یک فاشیست، یک ناسیونالیست افراطی و یک عوام‌فریب حرفه‌ای است که به‌خاطر منافع شخصی‌ بر گرده راست افراطی در آمریکا سوار شده تا بر صندلی ریاست‌جمهوری این کشور تکیه زند. مسیحیان دست‌راستی‌ آمریکا و خصوصاً مسیحیان صهیونیست که خودرا در حال جنگ با اسلام و ایران می‌دانند، حامی‌ مطلق ترامپ در این کارزار انتخاباتی هستند. مواضع او در مورد ایران بسیار روشن است. او مخالف جدی برجام و از حامیان اسرائیل بشمار می‌رود. آیا نباید افسوس خورد به‌حال کشوری که مردان قدرتش ای‌چنان از واقعیات سیاسی جهان بدور هستند؟ جای تعجب نیست که رهبری که دائما آمریکاستیزی می‌کند هیچ درکی از سیاست داخلی‌ آمریکا ندارد؟ دنیا چشم به انتخابات آمریکا دوخته و هراسان از خیزش یک فاشیسم دیگر که این‌بار از قلب امریکاست، و رهبر یک نظام به وضوح می‌گوید حرف های این عوام‌فریب (ترامپ) درست است. چه رهبران بی‌بصیرتی بر کشور ما حکومت می کنند!

انتخابات آمریکا و بی‌بصیرتی حاکمان ایران

ترامپ یک نژادپرست، یک فاشیست، یک ناسیونالیست افراطی و یک عوام‌فریب حرفه‌ای است که به‌خاطر منافع شخصی‌ بر گرده راست افراطی در آمریکا سوار شده تا بر صندلی ریاست‌جمهوری این کشور تکیه زند. مسیحیان دست راستی‌ آمریکا و خصوصاً مسیحیان صهیونیست که خودرا در حال جنگ با اسلام و ایران می‌دانند، حامی‌ مطلق ترامپ در این کارزار انتخاباتی هستند. مواضع او در مورد ایران بسیار روشن است. او مخالف جدی برجام است و از حامیان اسرائیل بشمار می رود….

توقف خط تولید مقالات جعلی

زیتون ـ مهسا محمدی: در هفته‌ای که گذشت ناشر مجلات نیچر٬ ۵۸ مقاله دانشمندان ایرانی را بخاطر دستکاری توسط نویسندگان تعلیق کرد. گفته شده که

آخرین مطالب