ما با طالبان به خاطر کشته شدن یا نشدن شیعیان مساله نداریم، ما با طالبان مساله داریم چون انسان‌ها را می‌کشد، چون زن‌ها را می‌کشد، چون طبیعی‌ترین حقوق انسان‌ها را زیر پا له می‌کند، چون دختران بسیاری در حسرت درس خواندن خواهند ماند، چون دوباره دست‌ها بریده می‌شود و زندگی‌ها نابود!
*ریحانه طباطبایی
#افغانستان
#خط_سوم

بازگشت به صفحه اول