زیتون- حامد طالبی، مدیر کانال تلگرامی که برای اولین بار عکس های خارج از ضوابط جمهوری اسلامی را به عنوان عکس های مینو خالقی منتشر کرد، آزاد شد.

به گزارش «زیتون» مدیر گروه تلگرامی قیچی، با وثیقه ای ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. طالبی در پی انتشار عکس هایی که مدعی بود منسوب به خالقی، منتخب مردم اصفهان هست، بازداشت شده بود.

او پس از آزادی در اینستاگرام خود پستی منتشر کرد.

photo_2016-05-15_22-45-23

بازگشت به صفحه اول