زیتون– اکبر هاشمی رفسنجانی دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی، را «اشتباه» خواند و گفت »فائزه باید آن را تصحیح و جبران کند»

پس از انتشار عکس های دیدار فائزه هاشمی با یکی از یاران ایران  که به تازگی و برای پنج روز به مرخصی آمده،  رسانه های محافظه کار ایرانی، این دیدار مرسوم را بهانه ای برای حمله به  هاشمی رفسنجانی قراردادند..

روزنامه جمهوری اسلامی در گفتگویی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  نظر او را در این زمینه پرسیده و هاشمی رفسنجانی در پاسخ گفته است:« فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح وجبران کند.»

هاشمی افزوده است: «فرقه ضاله بهاییت یک فرقه استعمار ساخته و منحرف است که همیشه باهمین انحراف شناخته شده و ما همیشه ازاین فرقه تبری جسته و می جوییم.»

بازگشت به صفحه اول