قرائت حکم ریاست مهندس مهدی بازرگان به نخست وزیری دولت موقت توسط اکبر هاشمی‌رفسنجانی

بازگشت به صفحه اول