زیتون- کاوە فرجی و کاوه مرادی دو زندانی سیاسی کرد با اعمال ماده ۱۳۴، تجمیع احکام، و گذراندن دوران حبس از زندان مریوان آزاد شدند.

آژانس خبری موکریان خبر داد که روز یکشنبه ۵ اردیبهشت، کاوە فرجی و کاوه مرادی، دو تن از زندانیان سیاسی که پیش تر در سال ٩٠ به ترتیب به ٨ و ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، از زندان مرکزی مریوان آزاد شدند.
کاوه فرجی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در سال ٩٠ توسط دادگاە انقلاب مریوان بە ۵ سال حبس تعزیری و برای همکاری با احزاب مخالف نظام به ٣ سال حبس محکوم شده بود. همچنین کاوه مرادی نیز توسط همین دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس و برای همکاری با احزاب مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم صادره برای این دو زندانی با توجە بە مادە ١٣٨ قانون مبنی بر تجمیع مجازات مصوبه سال ٩٢ به ۵ سال حبس تقلیل یافت.
بازگشت به صفحه اول