زیتون- یاشار دارالشفا پس از ۴۱ روز با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

پیشتر «زیتون» خبر داده بود نیروهای امنیتی ایران، یاشار دارالشفایی، را در خانه‌اش در تهران دستگیر کرده‌اند و به مکان نامعلومی برده‌اند. به گفته شاهدان عینی، ماموران برخورد خیلی خشنی داشته‌اند و برای ورود، در خانه را شکسته‌اند.

پیش از آن یاشار دارالشفا که بیش از چهار سال در زندان اوین به سر برده است، سال ۹۵ با حکم آزادی مشروط از زندان آزاد شد.

یاشار دارالشفا، پژوهشگر علوم اجتماعی و فعال سیاسی، است.

پس از بازداشت یاشار دارالشفا، نیروهای امنیتی برادر او کاوه دارالشفا را نیز بازداشت کردند.

او که از فعالان چپگرا بوده، در جریان سرکوب اعتراضات ١٣٨٨ هم بازداشت شد و نزدیک چهار سال زندانی بود.

بازگشت به صفحه اول