Omid-Kokabee1زیتون- پس از انتشار خبر ابتلا امید کوکبی، فیزیک دان زندانی به سرطان کلیه، عده ای از زندانیان سیاسی سابق و فعالان مدنی-سیاسی برای اهدای کلیه به او اعلام داوطلبی کردند.

یکی از این داوطلبین به «زیتون» گفت:« امید کوکبی یکی از دانشمندان با ارزش این کشور است، شاید سالها طول بکشد تا این آب و خاک بتواند دانشمند دیگری همچون او بپروراند. در مقابل ارزشی که او برای این کشور دارد، کلیه من که هیچ، خودم من هم ارزشی ندارم.»

افرادی که برای این کار اعلام داوطلبی کرده اند، این موضوع را با خانواده کوکبی هم درمیان گذاشته اند و در تلاش هستند تا مقدمات این امر را محقق کنند. داوطلبین اهدای کلیه به کوکبی معتقد هستند « با این کار  نه تنها  به کوکبی کمک می کنند، بلکه بی اعتبار بودن احکام سیستم قضایی ایران را نشان می دهند و  از سوی دیگر یاد زندانیان سیاسی را در ذهن مردم بیدار می کنند.»

امیدکوکبی به دلیل این بیماری چند روزی در بیمارستان شهدای تجریش بستری بود، اما برای انجام عمل باید به بیمارستان سینا منتقل شود. اگرچه دادستانی تاکنون  با اعزام او به بیمارستان سینا و انجام عمل موافقت نکرده است.

یکی دیگر از این داوطلبین نیز در پاسخ به چرایی این تصمیم به «زیتون»، با یادآوری خاطراتی دوران حبسش با امید کوکبی، گفت:« امیدی که من شناختم، یکی از سالمترین و وطن پرست ترین جوانان ایرانی است. تمامی اتهاماتی که به او زده اند، غیرقابل قبول، غیرقابل قبول باور و  غیرقابل اثبات است. برای جوانی چون او، هرچه از دست مان برمی آید باید انجام بدهیم.»

نام تعدادی از داوطلبین اهدای کلیه به امید کوکبی نزد «زیتون» محفوظ است.

بازگشت به صفحه اول