زیتون- مردم سیستان تا ۱۷ سال پیش به این اندازه مشکل نداشتند آب که در هامون بود مردم هم کار داشتند هم از آب شیرین هامون استفاده می کردند. هوا مرطوب و گرد و خاک کم بود. اما با آغاز روند خشک شدن رودخانه هیرمند و از بین روفتن دریاچه هامون، رونق از زندگی مردم سیستان رفت؛ که من الماء کل شی الحی. حال و روز مردم سیستان خوب نیست، حتی در این روزهایی که استان های غربی کشور درگیر بارش باران و سیل هستند، سهم مردم سیستان و بلوچستان پس آب است و گرد و خاک. مهر در گزارشی تصویری روزمره خشک و بی آب مردم سیستان و بلوچستان را به تصویر کشیده است.

2047142

2047143

2047144

2047146

2047147

2047149

2047151

2047152

2047155

2047156

2047159

2047160

2047162

2047163

2047166

2047167

2047169

2047170

2047171

2047173

بازگشت به صفحه اول