زیتون– نمایندگان مجلس با یک فوریت مستثنی کردن شهردار تهران با ۹۴رای موافق، ۱۲۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

پیشتر برخی از نمایندگان با این ادعا که «تهران کلانشهری است که شهرداری آن به اندازه سه وزارتخانه با حجم کار و فعالیت روبه رو است از این رو شهردار تهران همتراز با وزیر است.» خواستار مستثنی کردن شهردار تهران از قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» شده بودند.

این طرح توسط برخی از نمایندگان لیست امید به مجلس ارائه شده بود.

محمدعلی افشانی٬ شهردار بازنشسته تهران٬ از زمان تصویب این قانون در مجلس تا کنون از تمامی روش‌ها برای ابقای خود در این پست استفاده کرده بود.

از جمله رایزنی با نمایندگان مجلس و حتی دیدار با محمد خاتمی. با این حال با رای امروز نمایندگان مجلس افشانی نیز رفتنی شد تا شورای شهر تهران در آستانه سومین سال تشکیلش موظف به تایین سومین شهردار برای پایتخت شود.

بازگشت به صفحه اول