خرمگس- دفتر نهم

زیتون– دفتر نهم گاهنامه فلسفی «خرمگس» با موضوع «جستارهایی پیرامون پوپولیسم» منتشر شد و به صورت آنلاین در اختیار همگان قرارگرفت.

خرمگس، گاهنامه ای فلسفی است که داوطلبانه زیر نظر شورای دبیران اداره و منتشر می شود و دانلود آن برای همگان در سراسر دنیا آزاد است. فهرست مطالب و لینک دانلود دفتر نهم خرمگس در ادامه می آید:

 


فهرست مطالب

گفتار آغازین ​۳
داریوش شایگان: در جستجوی روح ایرانی (رامین جهانبگلو- ترجمه: شیریندخت دقیقیان) ۴ پدیدۀ پوپولیسم (اسفندیار طبری)​    ۶
سیر تکوین فلسفی مفهوم جامعۀ مدنی (رامین جهانبگلو).  ​۱۴
هیچ جریان سیاسی در هیچ کجای دنیا خود را پوپولیست نمی نامد! (ریموند رخشانی).  ۲۵
زبان توصیفی در خدمت پوپولیسم (میرحمید سالک)​  ۳۲
حافظ و هیچ انگارباوری (نادر مجد) ۳۸ توده گرایی، پوپولیسم، و جشنوارۀ آتشین ستایش عامه (گودرز اقتداری).    ۵۵
هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: مصاحبه با اوتفرید هوفه ​  ۷۷
هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: مصاحبه با هلموت باخ مایر ​  ۸۰
هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: پوپولیسم، فریب یا گشودگی معنا (عمران راتب)​  ۸۳
چرا پوپولیسم به ارتباطات جمعی دمکراتیک آسیب می رساند؟ (سیلیو ویسبورد – ترجمه: شیریندخت دقیقیان)​۹۳
پوپولیسم چیست؟ (جان ورنر مولر – ترجمه و تلخیص: حمید شیرازی)​  ۱۰۴
سوژه در دوران دیجیتال (اسفندیار طبری – ترجمه: امیر طبری)​   ۱۲۵
پوپولیسم در رم و آتن قدیم (اشتفان ربینیخ و کریستیان مایر- ترجمه: بانو مهر).  ​۱۳۶
تازه های نشر: معرفی و بررسی کتاب ​  ۱۴۰

لینک دانلود

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

در روزهایی که بحث بر سر شرکت کردن یا نکردن در انتخابات گرم است، لازم دیدم دلایل خودم را برای تحریم انتخابات بیان کنم چراکه مباحثه بین دو سر رادیکال طیف(مدافعان مشارکت همیشگی و مدافعان

ادامه »

چرا رای می‌دهم؟ پس از جنبش زن زندگی آزادی، تصور من بر این بود که رای دادن دیگر بی‌معنی است، اما امروز معتقدم که

ادامه »

مقدمه من در ماهیّت استبدادی جمهوری اسلامی پس از ادخال ولایت فقیه توسط مجلس خبرگان اول — حتی ولایت فقیه

ادامه »