زیتون- به رغم تهیه وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی خانواده نازک افشار، قاضی صلواتی حاضر به قبول وثیقه او نشد.

به گزارش زیتون نازک افشار، کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه  اسفند سال گذشته و در پی بازگشت به ایران در فرودگاه امام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. هرچند آن زمان گفته شد بازداشت او به دلیل صدور حکم غیابی شش سال زندان است، با این حال به دلیل بیماری افشار، همان زمان قرار وثیقه برای او صادر شد.  اما از آنجایی که روند تهیه وثیقه و انجام کارهای اداری آن به دلیل شروع تعطیلات نوروز به تعویق افتاد، او ناچار شد که تعطیلات نوروز را در زندان سپری کند.

نازک افشار از بیماری خاصی رنج می برد که از عوارض آن بیهوشی های ناگهانی است. او چندین بار طی چندروز گذشته دچار حمله های بیهوشی شده و زمین خورده است.  یکی از حمله ها زمانی به او دست داده که روی یکی از پلکان های بند نسوان بود و در نتیجه بعد از بیهوش شدن، از پلکان پرت شده است.

با این حال بعد از پایان تعطیلات نوروزی زمانی که خانواده او برای ثبت وثیقه به دفتر قاضی صلواتی مراجعه کردند، او از پذیرش آنها و ضبط وثیقه و صدور نامه آزادی وی خودداری کرد.

بازگشت به صفحه اول