زیتون- کیل بابک زنجانی می گوید که درباره پرداخت بدهی‌های موکلش به شرکت ملی نفت ایران «هنوز اتفاق خاصی نیفتاده» و «امانت‌داران» اموال  موکلش در خارج از کشور پس از اطلاع از حکم اعدام او حاضر به پس دادن اموال موکلش نیستند.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی به فارس گفت که «برخی همکاران و امانت‌داران» بابک زنجانی که اموال و پول‌های او در خارج از کشور را در اختیار داشتند، پس از شنیدن حکم دادگاه «به طمع افتادند و همین باعث شده ارسال وجوه با کندی پیش برود». وی بدون اشاره به جزئیات تاکید کرد که «برخی دوست دارند» بابک زنجانی «هیچ وقت از وضعیت فعلی رهایی پیدا نکند» و به همین دلیل برای پرداخت بدهی‌های او همکاری نمی‌کنند.

وکیل بابک زنجانی ابراز امیدواری کرد که با تغییر حکم موکلش در دیوان عالی کشور، «زمینه برای جولان فرصت‌طلبان از بین برود.»

بابک زنجانی در جریان برگزاری دادگاه چندین بار اعلام کرده بود که بدهی به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت خواهد کرد.

بازگشت به صفحه اول