زیتون- محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان، به زندان بازگشت. سخنگوی کانون صنفی معلمان پس از ۵ روز مرخصی نوروزی به زندان اوین بازگشت.

هرانا خبر داد این معلم زندانی که آذرماه سال گذشته پس از اعتصاب غذا در اعتراض به حکم ناعادلانه قاضی صلواتی مبنی بر ۹ سال حبس آزاد شده بود، در پایان دی‌ماه به زندان بازگشت.

وی در آستانه‌ی بازگشت به زندان در نامه‌ای نوشت: اگر اصل ۱۶۸قانون اساسی که بر اساس آن می‌بایست، پروندهٔ فعالان صنفی، اجتماعی و سیاسی، در دادگاه‌های عادی و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه بررسی شود اجرا می‌شد، هیچیک از همکاران ما به احکامی اینگونه، مبتلا نمی‌گردیدند، چرا که در منظر افکارعمومی، هیچ یک از فعالیت‌های خیرخواهانه‌ای که توسط همکارانمان در تشکل‌های صنفی انجام شده، جرم محسوب نمی‌شود.

محمود بهشتی در سال ۱۳۸۹ در دادگاهی که فقط ۵ دقیقه به طول انجامید و فرصت دفاع به او داده نشد، به ۵ سال حبس محکوم شد.

او با احتساب ۴ سال حبس تعلیقی که به خاطر اعتراض او و سایر فرهنگیان در سال ۸۵ در خصوص مخالفت با عودت لایحه مدیریت خدمات کشوری به دولت گرفته بود، جمعا به ۹ سال حبس محکوم شده است.

بازگشت به صفحه اول