زیتون– چند روز پس از تکرار اعتراض علنی «مخالفان حجاب اجباری» مدافعان آن نیز به میدان آمدند؛ اما به همان سبک و سیاق.

پس از آنکه زنان و مردان معترض به حجاب اجباری روسری‌ بر سر چوب زدند و بر بلندی ایستادند٬ مدافعان آن نیز به همان روش عمل کردند. این بار با پرچم.

اولین مدافع حجاب اجباری امام جماعت دانشگاه فقه و اصول مشهد بود که با پرچم ایران درست همان جایی که زن محجب و مخالف حجاب اجباری ایستاده بود٬‌ ایستاد.

پس از او چند نفر دیگر نیز دست به عملی مشابه زدند.

امروز اما عکس‌هایی از دیگر مدافعان «حجاب اجباری» منتشر شد. مدافعانی که روششان حتی صدای اعتراض زهرا طباخی٬ ستون نویس روزنامه اصولگرای جوان را نیز در آورد. 

طباخی در کانال تلگرامی‌اش به عنوان شرح این نوع دفاع از حجاب اجباری نوشت: «این عکس در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان “داعش، شعبه ایران” مورد استقبال واقع شده است. پشت این طرح‌های ضایع چه کسانی هستند؟!»

کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی نیز به این نوع از دفاع از «حجاب اجباری» واکنش نشان دادند.

احسان رمضانیان٬ فعال دانشجویی سابق٬ نیز در واکنش نوشت:

امیر عباس کلهر٬ روزنامه نگار٬ نیز در همین رابطه توییت کرد: یکی از بهترین کپشن ها برای این عکس بخشی از دیالوگ سرکرده در مرگ یزدگرد ساخته بهرام بیضایی است: بپرسش ویرانه چرا می سازند؟ آتش چرا می زنند؛ سیاه چرا می پوشند؟ و این خدای که می گویند چرا چنین خشمگین است؟

کاربر دیگری نیز چنین چنین توییت کرد:

 

بازگشت به صفحه اول