زیتون- آنگ‌سان سوچی، رهبر حزب اتحاد برای دموکراسی وارد کابینه میانمار (برمه) خواهد و تصدی چند وزارتخانه را در دست خواهد گرفت.

تلویزیون برمه دیروز خبرداد که تین چیاو، رییس جمهوری، فهرست اسامی اعضای کابینه خود را برای اخذ رای اعتماد به مجلس تسلیم کرده است. در این فهرست، خانم سوچی به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شده که فعلا، کفالت وزارتخانه های انرژی و آموزش و پرورش و همچنین وزارت امور ریاست جمهوری را هم در دست خواهد داشت.

تصدی وزارت خارجه به سوچی امکان آن را می‌دهد تا در جلسات شورای امنیت ملی میانمار شرکت کند. نظامیان در این شورا از نفوذ قابل توجهی برخوردارند. همچنین، تصدی وزارت امور ریاست جمهوری به معنی آن است که آن سان سوچی می تواند از نزدیک با رییس جمهوری برمه همکاری داشته باشد.

در انتخابات پارلمانی که در ماه نوامبر سال گذشته برگزار شد، حزب اتحاد برای دموکراسی به رهبری آنگ‌سان سوچی توانست ۳۳۰ کرسی از ۴۴۰ کرسی مجلس نمایندگان (مجلس سفلی پارلمان) و ۱۶۸ کرسی از ۲۲۴ کرسی مجلس ملیت‌ها (مجلس اعلای پارلمان) را کسب کند و به این ترتیب، در هر دو مجلس به اکثریت قابل توجهی دست یابد. آنگ سان سوچی نیز به نمایندگی پارلمان انتخاب شد. در این انتخابات، تمامی احزاب و افراد اجازه شرکت داشتندو ناظران بین‌المللی نحوه مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات را قابل قبول توصیف کردند

 

بازگشت به صفحه اول