زیتون: گروهی از زندانیان سیاسی در آستان سال نو به مرخصی آمدند تا لحظه سال تحویل را در کنار خانواده و نزدیکان خود بگذارنند. در لیست کسانی که با مرخصی آنها موافقت شده است نام سیدمصطفی تاج‌زاده، علیرضا هاشمی، هادی حیدری، میثم محمدی، کیوان مهرگان، محمود بهشتی، مصطفی عزیزی و امیرنوذر نوری‌پور دیده می‌شود. هنوز مشخص نیست که مرخصی این افراد تا انتهای تعطیلات نوزو تمدید می‌شود یا آنها بعد از گذشت کمتر از یک هفته ناگزیر به بازگشت به زندان خواهند شد.

 

 

بازگشت به صفحه اول