زیتونشبکه اجتماعی تلگرام، کانال «آمد نیوز» را بست.

این کانال طی اعتراضات سه روز گذشته ایران دست به اطلاع رسانی وسیعی زده بود.

صبح امروز محمدجواد آذری‌جهرمی٬ وزیر ارتباطات ایران٬ در پیامی توییتری به مدیر تلگرام نوشته بود که کانال تلگرامی «آمد نیوز» ترویج خشونت می‌کند و به این بهانه خواستار بسته شدن این کانال شده بود.

ساعتی پس از آن پل دورف٬ مدیر و صاحب تلگرام پاسخ داده بود که در صورت صحت این ادعا٬ برای خارج کردن این کانال تلگرامی از دسترس کاربران ایران اقدام خواهد کرد.

لحظاتی پیش این کانال تلگرامی از دسترس کاربران این شبکه اجتماعی خارج شد.

پس ‌از آن پل دورف در توییتی اعلام کرد که این کانال را به دلیل آموزش ساخت بمب دستی٬ از دسترس خارج کرده است.

بازگشت به صفحه اول