زیتون- مردم قزوین دیشب به جای هر کار دیگر، یکی از بخش های فراموش شده شب چهارشنبه سوری را زنده کردند؛ قاشق زنی. اما این مراسم را نه فقط برای احیای سنت که برای هدفی مهمتر اجرا کردند. مردم قزوین دیشب برای آزادی غلامحسین خالدی، محیط بان محکوم به اعدام دنا دیه جمع کردند.

1 Untitled

بازگشت به صفحه اول