زیتون- آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیین چهارشنبه‌سوری را «خرافه» و «آداب نادن‌ها» دانسته که «باید از آن پرهیز کرد».

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنانش که توسط فارس منتشر شده آمده است: «از فرزانگان و گذشتگان، آداب و رسومی برای ما به جا مانده که باید از آن پیروی و در زندگی جاری کرد اما متاسفانه افراد نادان آدابی را به صورت خرافه مانند چهارشنبه‌سوری را وارد زندگی کرده‌اند که باید از آن پرهیز کرد». این مرجع تقلید شیعه، افزوده است که در شب چهارشنبه‌سوری «آثار خلاف شرع از سوی برخی انجام می‌شود که باید از آن دوری کرد چرا که مسئولیت‌های الهی برای انسان دارد»

مکارم شیرازی همچنین گفته است: «اشخاصی که ترقه‌های پر سر و صدا در خیابان پرتاب می‌کنند، بدانند که باید در روز قیامت پاسخگوی اعمال خود باشند».

بازگشت به صفحه اول