زیتون- با صدور حکمی از سوی دکتر محمود نیلی‌ احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران، محمدباقر قالیباف به عنوان مشاور عالی رییس دانشگاه تهران منصوب شد. خبر این انتصاب در سایت رسمی دانشگاه تهران منتشر شد.

برخی از فعالان دانشجویی در گفتگو با «زیتون» صدور این حکم را با طرح گسترش دانشگاه تهران بی ارتباط نمی دانند. از سالها پیش طرح گسترش دانشگاه تهران در دست اجرا بود. اما به دلایل گوناگون از جمله عدم رضایت شهرداری تهران اجرایی نشده است. احتمال دارد صدور این حکم مشاوره برای جلب موافقت با شهرداری تهران با گسترش دانشگاه تهران باشد. حال باید دید سردار خلبان دکتر محمد باقر قالیباف پس از دریافت این حکم مشاوره با این طرح موافقت خواهد کرد یا خیر.

بازگشت به صفحه اول