زیتون- الیاس نادران، نماینده مجلس، هنگام بررسی کلیات لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خواهان دادن تذکر بود که علی لاریجانی از وی خواست تذکرش را بیان کند.
ایرنا نوشت: در این هنگام مهرداد بذرپاش که مسئول اعلام تذکرات در هیات رییسه مجلس است سرگرم گفت و گو با فتح الله حسینی نماینده قصرشیرین بود.
نادران گفت:« آقای بذرپاش که پشت شان به ماست.»
بذرپاش پاسخ داد:« شما جایتان را عوض کنید تا پشت من به شما نباشد.»
نادران هم گفت: «آقای بذرپاش! ما در مجلس دهم جفتمان جایمان را به یکی دیگر می دهیم.»

بازگشت به صفحه اول