زیتون– اسفندیار رحیم مشایی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.
مشایی به اتهام تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادسرا احضار شده است.
سایت دولت بهار، نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، امروز (دوشنبه) متن این احضاریه را منتشر کرده که تاریخ صدور آن ۲۱ آبان‌ است.
مطابق این احضاریه، رحیم مشایی ۵ روز مهلت دارد تا در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود و در غیر این صورت جلب خواهد شد.
او از چهره‌های نزدیک‌ محمود احمدی نژاد است و در دوران ریاست جمهوری او دارای بیشترین میزان نفوذ بر او تلقی می شد.
مشایی تنها فردی نیست که از دولت‌های نهم و دهم به اتهام های سیاسی و اقتصادی احضار می‌شود.
پیش‌ از او نیز حمید بقایی دوبار بازداشت شده بود. بقایی روز یکشنبه ۱۸ تیرماه امسال با قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی بازداشت شد. او قبلا در خرداد ۹۴ به اتهام «اختلاس» بازداشت و در دی‌ماه همان سال آزاد شده بود.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم نیز به زندان محکوم شده بود. او سال ۹۲ به اتهام «ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع» به پنج سال و ۹۱ روز زندان محکوم شده بود.

بازگشت به صفحه اول