این سخنرانى در بنیاد ایمان در لس آنجلس، به تاریخ یکشنبه ۶ مارس ۲۰۱۶ ایراد گردیده است.

بازگشت به صفحه اول