سرود زنان برای برابری
سرود کمپین جنبش زنان ایران
سروده: مازیار سمیعی
تنظیم آهنگ: ثمین باغچه بان
خوانندگان: شیرین اردلان و آزاده فرامرزی
تنظیم: عرصه سوم

بازگشت به صفحه اول